Over Truckrun Horst

Stichting Truckrun

Stichting Truckrun organiseert jaarlijks – op de eerste zondag na Pasen - een Truckrun voor mensen met functiebeperking. De Truckrun is een tocht die meer dan drie uur toert door de diverse plaatsen in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray in Noord-Limburg. Met meer dan 300 deelnemende trucks is dit een waar schouwspel om te zien. Vele sponsoren, vrijwilligers en truckers zetten zich ieder jaar weer in om te zorgen voor een onvergetelijke dag voor alle mensen met een functiebeperking, hun families, vrienden en alle andere belangstellenden!


Locatie

Truckrun Horst vindt jaarlijks plaats op het industrieterrein Hoogveld in Horst. De start van de Truckrun is op de Energiestraat 4 (Verhuurbedrijf Lumar Horst). Dit gebouw wordt op deze dag omgetoverd tot een ware feesthal voor o.a. onze truckers. deelnemers, motorrijders en alle andere bezoekers. De Truckrun locatie is te bereiken via industrieterrein Hoogveld op de doorgaande weg (Stationsstraat) richting Sevenum. Je kunt via verschillende invalswegen de Truckrun locatie bereiken.

Organisatie Truckrun Horst

De organisatie van de Truckrun bestaat momenteel uit 7 personen die nagenoeg het gehele jaar door met de voorbereidingen van Truckrun Horst bezig zijn. Marleen Theeuwen is als ambassadeur verbonden aan Truckrun Horst.

Paul DriessenVoorzitter06-51067675
Henk ThielenSecretaris077-3986776 / 06-11469034
Jan ThielenPenningmeester06 3893 9755
Sander van RheeBestuurslid 
Leon JanssenBestuurslid 
Rob SeurenBestuurslid 
Bart ThielenBestuurslid 
Hans DingsBestuurslid 

 

Organisatie

Tevens kunnen we rekenen op de medewerking van:

 • 300 Chauffeurs
 • Vele transportbedrijven uit de regio
 • Motorrijders / verkeersregelaars voor de afzetting onderweg
 • Politie
 • Rode Kruis
 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Diverse muziekgezelschappen / artiesten
 • Lokale media
 • En nog een heleboel vrijwilligers

Vrijwilligers

Zonder de enthousiaste inzet van enkele honderden vrijwilligers zou Truckrun Horst niet zijn wat het is. Stichting Truckrun Horst is blij met de inzet van deze vrijwilligers, die vaak al jaren meewerken om de Truckrun jaar in jaar uit te laten slagen. Meedoen aan Truckrun is niet alleen leuk, het is een onvergetelijke ervaring die je als vrijwilliger eigenlijk niet mag missen.  Onze doelgroep vraagt om iets meer geduld, begeleiding en natuurlijk aandacht en dit kan alleen met de inzet van vrijwillige krachten.

Al enkele jaren organiseren wij een vrijwilligersavond voor onze vrijwilligers die op of tijdens de Truckrun hebben geholpen of op één of ander manier een steentje hebben bijgedragen.

Wil je meehelpen als vrijwilliger bij de Truckrun?

Stuur dan een e-mail naar vrijwilligers@truckrun.nl.

Verzekering voor vrijwilligers Truckrun

Onze Vrijwilligers lopen tijdens de uitvoering van vrijwilligersactiviteiten risico's. Met een collectieve verzekering (afgesloten via de gemeente Horst aan de Maas) zijn deze risico's afgedekt. De gemeente biedt organisaties als Truckrun met de 'Vrijwilligerspolis' de mogelijkheid hun vrijwilligers collectief te verzekeren tegen onder andere de risico's van wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. de vrijwilligers van onze Stichting Truckrun Horst zij automatisch hierbij aangesloten. De vrijwilligersverzekering is eigenlijk een vangnetverzekering. Dat wil zeggen dat de verzekering pas aangesproken kan worden als blijkt dat schade niet ergens anders verhaald kan worden. Concreet betekent dit dat u in geval van schade eerst moet nagaan of de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet hiervoor verzekerd is of dat uw eigen verzekering de schade dekt. Is dat niet het geval, dan kunt u een beroep doen op de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Horst aan de Maas.

De Vrijwilligerspolis bestaat uit:

 1. Algemene voorwaarden - Vrijwilligersverzekering
 2. Vrijwilligersverzekering - Ongevallen voor vrijwilligers
 3. Vrijwilligersverzekering - Aansprakelijkheid voor vrijwilligers
 4. Vrijwilligersverzekering - Rechtsbijstand
 5. Vrijwilligersverzekering - Aansprakelijkheid voor rechtspersonen
 6. Vrijwilligersverzekering - Bestuurders en toezichthouders
 7. Vrijwilligersverzekering - Ongevallen inzittenden voor vrijwilligers

Alle vrijwilligers inclusief verkeersregelaars waarvan de organisatie gevestigd is in de gemeente Horst aan de Maas vallen onder deze vrijwilligersverzekering. Dus ook de vrijwilligers die elders wonen maar voor een organisatie in Horst aan de Maas werkzaamheden verrichten op vrijwillige basis. Zie verder de uitgebreide informatie in de onderstaande vrijwilligersverzekering(en) die door de gemeente wordt aangeboden. U dient ten alle tijde eerst uw eigen verzekering als u die heeft aan te spreken.

ANBI

Op deze pagina staan de publicatie-eisen voor de ANBI-status vermeld, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden hierna de volgende gegevens gepubliceerd.

Contactgegevens

Stichting Truck Run Horst
Van Mirlaerstraat 3
5961 SK Horst
RSIN / ANBI: 810328781
KvK: 12046321

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het organiseren van evenementen voor verstandelijk gehandicapten waarbij vrachtwagenchauffeurs en ondernemingen zich belangeloos met trucks casus vrachtauto’s inzetten;
De stichting heeft als mede ten doel het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling:

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Paul Driessen (voorzitter)
Henk Thielen (secretaris / vice-voorzitter)
Jan Thielen (Penningmeester)

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Truckrun Horst. Besluiten worden gezamenlijk genomen en vastgelegd in de notulen.  

Beloningsbeleid:

Stichting Truckrun Horst heeft geen medewerkers in loondienst. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel vakantiegeld voor de verrichte werkzaamheden. Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding (zoals reiskostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen of andere verplichtingen die in relatie staan met de stichting Truckrun Horst). 

Financiële verantwoording:

Het financieel jaarverslag van Stichting Truckrun Horst kan opgevraagd worden bij het secretariaat van onze Stichting. 

Route & Startlocatie